Hoe werkt de kaart

Zoeken

U kunt op de volgende manieren zoeken:
 • Adres
 • Door te klikken in de kaart

Navigeren binnen de kaart is mogelijk:

 • Door de pijltoetsen op de kaart naar links, recht, omhoog en omlaag te verschuiven
 • Door de linker muisknop vast te houden en de muis te verschuiven
 • Met de plus (+) toets ( inzoomen) en met de min (-) toets(uitzoomen).
 • Dubbelclick om in te zoomen
 • Mousewheel om in/uit te zoomen
 • De shift toets in te drukken en door middel van klikken en slepen op een specifiek gebied in te zoomen
Extra mogelijkheden
 • Voor het tonen van luchtfoto's kunt u de luchtfoto's knop gebruiken. Om weer terug te keren kan de kaartknop worden gebruikt.
 • Het kaartbeeld kan worden vergroot door op het kleine rode driehoekje aan de linkerkant of onderkant van van de kaart te klikken. Om dit ongedaan te maken kan weer de zoekknop worden gebruikt of op het driehoekje geklikt worden.
 • Voor het tonen van omgevings foto's wordt gebruik gemaakt van Google Streetview. Door het verslepen van het streetview icoon in de kaart, wordt de gevonden foto in een afzonderlijk venster getoond en zijn de google functionaliteiten beschikbaar. Bij het verplaatsen van het streetview icoon binnen de kaart wordt de foto geactualiseerd.