Toelichting getoonde vergunningen

In de kaart wordt onderscheid gemaakt tussen actuele aanvragen en beschikkingen in de categorie horeca. De categorie 'Actuele aanvragen en beschikkingen' betreft alle lopende horeca aanvragen waarop nog niet beschikt is, en alle verleende en geweigerde horecavergunningen tot 6 weken na de datum van de vergunning of weigering. Deze actuele aanvragen en beschikkingen worden in de kaart als er ver ingezoomd is weergegeven met een , anders met een , en worden als een aparte categorie extra getoond. Daarnaast worden aanvragen en beschikkingen, inclusief de actuele aanvragen en beschikkingen nog eens per categorie getoond. Horeca-aanvragen en beschikkingen die niet gekoppeld zijn aan een vast adres, en waarvan alleen een omschrijving van de lokatie is, worden in de kaart niet getoond.

Actualiteit van de gegevens

De gegevens op deze site worden eens per week geactualiseerd. Dit betekent dat wijzigingen sinds de datum van bijwerken, zoals bijvoorbeeld nieuwe aanvragen, verleende en geweigerde vergunningen, nog niet op de vergunningenkaart verwerkt zijn. Op de vergunningenkaart staat vermeld wat de datum van actualisatie is.

Legenda

Hoog zoomnivo (weinig detail):
Actuele horecavergunning
Horecavergunning
Laag zoomnivo (veel detail):
Actuele horecavergunning
Horeca:
alle (soorten) drank- en horecavergunningen.

Hoe werkt de kaart

Zoeken

U kunt op de volgende manieren zoeken:
 • Adres
 • Naam van buurt
 • Door te klikken in de kaart

Navigeren binnen de kaart is mogelijk:

 • Door de pijltoetsen op de kaart naar links, recht, omhoog en omlaag te verschuiven
 • Door de linker muisknop vast te houden en de muis te verschuiven
 • Met de plus (+) toets ( inzoomen) en met de min (-) toets(uitzoomen).
 • Dubbelclick om in te zoomen
 • Mousewheel om in/uit te zoomen
 • De shift toets in te drukken en door middel van klikken en slepen op een specifiek gebied in te zoomen
Extra mogelijkheden
 • Voor het tonen van luchtfoto's kunt u de luchtfoto's knop gebruiken. Om weer terug te keren kan de kaartknop worden gebruikt.
 • Het kaartbeeld kan worden vergroot door op het kleine rode driehoekje aan de linkerkant of onderkant van van de kaart te klikken. Om dit ongedaan te maken kan weer de zoekknop worden gebruikt of op het driehoekje geklikt worden.
 • Voor het tonen van omgevings foto's wordt gebruik gemaakt van Google Streetview. Door het verslepen van het streetview icoon in de kaart, wordt de gevonden foto in een afzonderlijk venster getoond en zijn de google functionaliteiten beschikbaar. Bij het verplaatsen van het streetview icoon binnen de kaart wordt de foto geactualiseerd.

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door de gemeente Groningen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De gemeente Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid door het gebruik van deze website. De gemeente Groningen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website en voor de inhoud, juistheid en volledigheid van de op deze website genoemde gegevens